Eskalang pentatoniko

Ang eskalang pentatoniko (Ingles: pentatonic scale; Espanyol: escala pentatonica) ay isang eskala o moda na nagtataglay ng limang 5-nota (Do,Re,Mi,So,La).