Ang Espanyol ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: