Ang Eusebio o Eusebius ay maaaring tumukoy sa sumusunod:

Relihiyon baguhin

Politika baguhin