Ang salitang Exodo o Exodus ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: