Ang gumawi ay maaaring tumukoy sa:

  • Maging isang ugali.
  • Pumunta sa isang direksiyon, katulad ng kumaliwa o pumakaliwa at kumanan o pumakanan. Maaari ring mapunta sa isang lugar.