Halu-halo (paglilinaw)

Ang halu-halo ay tumutukoy sa mga sumusunod: