Henry IV

Ang Henry IV, na katumbas ng Enrique IV at Henri IV, ay maaaring tumukoy kina: