Himaymay (paglilinaw)

Ang himaymay ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: