Maaaring tumukoy ang hindi sa mga sumusunod:

  • ang salitang hindi na may kahulugang kasalungat ng oo; o
  • ang wikang Hindī.