Maaring tumukoy ang huwaran sa:

  • Modelo, isang tao na may tungkulin na isulong, ipakita o ianunsyo ang mga produktong pang-komersyo o magsilbing biswal na pantulong para tao na lumilikha ng sining.
  • Parisan, isang padron o template kung saan ang bahagi ng kasuutan ay binabakas sa tela bago putulin at pagkabit-kabitin