Ang Ignoratio elenchi o konklusyong walang kinalaman ay isang palasiyang impormal ng pagtatanghal ng argumento na maaaring lohikal na balido ngunit nabibigong tugunan ang isinasaalang alang na isyu.