Iguana (paglilinaw)

Ang iguana ay tumutukoy sa mga sumusunod: