Imbestigador (paglilinaw)

Ang imbestigador ay tumutukoy sa mga sumusunod: