Implasyon

Ang implasyon o inplasyon ay maaaring tumukoy sa: