Interperensiya (paglaganap ng alon)

Sa pisika, ang interperensiya(interference) ang penomenon kung saan ang dalawang alon ay nangingibabaw sa bawat isa upang lumikha ng nagreresultang alon na may mas mataas o mas mababang amplitudo. Ang interperensiya ay karaniwang tumutukoy sa interaksiyon ng mga alon na magkaugnay sa bawat isa dahil sa ang mga ito ay nagmula sa isang pinagmulan o dahil sa ang mga ito ay may pareho o halos magkaparehong prekwensiya.

Interperensiya ng mga alon mula sa dalawang pinagmulan(sources).