Tumutukoy ang Jaro sa dalawang mga pook sa Pilipinas: