Tumutukoy ang Javier sa:

Mga tao
Mga lugar

Tingnan dinBaguhin