Justice League (paglilinaw)

Ang Justice League ay isang kathang-isip na pangkat na superhero na nilikha ng DC Comics at maaring tumukoy sa iba't ibang mga gawang sining sa iba't ibang midya: