Kaaya-aya

Ang aya o kaaya-aya' ay maaaring tumukoy sa: