Kalayaan (paglilinaw)

Ang salitang kalayaan ay nagngangahulugang kasarinlan o libertad. Tumutukoy rin ang salitang ito sa:

Mga lugar baguhin

Transportasyon baguhin

Iba pang gamit baguhin

  • Kalayaan (institusyon), isang pangkat adbokasya sa Nagkakaisang Kaharian (UK) para sa mga migranteng katulong
  • Kalayaan, ang opisyal na lathalain ng samahang Katipunan
  • Kalayaan ng panorama, isang probisyon sa mga batas ng karapatang-ari sa maraming mga bansa na pumapahintulot sa reproduksiyon (tulad ng pagkuha ng retrato) ng masining na mga gawang nasa pampublikong mga lugar (tulad ng mga gusali, bantayog, lilok, memoryal, atbp.) na maituturing na nasa proteksiyong karapatang-ari pa rin ngunit hindi lumalabag nito sa karapatang-ari ang gayong reproduksiyon o pagsisipi