Kalubhaan (paglilinaw)

Ang kalubhaan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • grabedad, isang likas na puwersang pinag-aaralan sa astronomiya at pisika.
  • lubha o kalubhaan, pandiwang katumbas ng mga salitang kagrabihan, kaseryosohan, labis, labis na, kalabisan, kabigatan, kalalaan, selan, kaselanan, napaka-, katindihan, at mga katulad; ginagamit sa paglalarawan ng paglala o kalalaan ng isang kalagayan, katayuan o sitwasyon tulad ng kalusugan, pangangatawan o pangyayari. Nagagamit din itong paglalarawan sa katangian ng isang tao.

Tingnan dinBaguhin