Kamay (paglilinaw)

Ang kamay ay tumutukoy sa mga sumusunod:

  • kamay, mga bahagi ng katawan ng tao at hayop
  • kamay, mga bahagi ng orasan na nagsasabi ng oras
  • Camay, tatak ng isang sabon