Kanlurang Europa

Rehiyong binubuo ng mga kanlurang bansa sa Europa

Ang Kanlurang Europa o Kanluraning Europa ay ang rehiyon na sumasaklaw sa kanluraning bahagi ng Europeong lupalop.

Makasaysayang mga paghahati baguhin

Digmaang Malamig baguhin

Noong panahon ng Digmaang Malamig, ang Kanlurang Europa ay pangunahing isang pangsosyopolitikang diwa at nangangahulugang mga bansang Europeo ng Unang Daigdig. Sa kasalukuyan, ang katagang Kanlurang Europa ay kakaunti ang kaugnayan sa heograpiya at mas marami sa ekonomiya. Ang konsepto ay karaniwang kaugnay ng demokrasyang liberal, kapitalismo at sa Unyong Europeo. Karamihan sa mga bansa sa rehiyon ang nakikihati o may bakas ng kulturang Kanluranin, at marami ang may mga kabuklurang pang-ekonomiya at pampolitika sa mga bansang nasa Hilaga at Timog Amerika at Oceania. Bilang karagdagan, ang Iskandinabya (sa Hilagang Europa) ay pangkaraniwang may kaugnayan sa demokrasyang panlipunan at nananatiling patas ang kawalan ng pinapanigan sa kahabaan ng mga pagtatalong internasyunal.

Modernong mga paghahati baguhin

United Nations Statistics Division geoscheme baguhin