Karamdaman ni Barlow

Ang Karamdaman ni Barlow o Sakit ni Barlow (Ingles: Barlow's disease) ay maaaring tumukoy sa: