Kasukdulan (paglilinaw)

Ang kasukdulan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

pinika mataas na pangyayari