Kawayan (paglilinaw)

Ang kawayan o Cauayan [baybay pampook] ay maaaring tumukoy sa: