Ang kickback ay isang anyo ng paunang suhol/lagay o ilegal na komisyon[1] na ibabayad para sa serbisyong quid pro quo na ibibigay ng susuhulan. Ang layunin nito ay kadalasang upang hikayatin ang kabilang partido na sumali sa ilegal na gawain.

Ang pag-alok at pagtanggap ng mga kickback ang isa sa pinakakaraniwang anyo ng korupsiyon sa mga pamahalaan ng mga bansa. Sa ilang kaso, ang kickback ay may anyong "cut of the action". Halimbawa, sa Indonesia, si Pangulong Suharto ay kilala sa publiko bilang "Mr. Twenty-Five Percent" dahil inaatas niya sa lahat ng mga pangunahing kontrata ng bansang Indonesia na magbigay sa kanya ng 25 porsiyento ng kikitain bago niya aprobahan ang kontratang ibibigay sa kompanya.

Mga halimbawa

baguhin

Mga sanggunian

baguhin