Ang Kolektibismo (pagtitipon) ay isang uri ng kultura na nagbibigay halaga sa isang grupo sa halip na sa isang indibidwal. Ito ay nakatuon sa Kamalayang Kami sa halip na Kamalayang Ako. Ito ay salungat sa kulturang indibidwalistiko.