Kordero ng Diyos (paglilinaw)

Ang Kordero ng Diyos (Ingles: Lamb of God) ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: