Pambansang Awit ng Libano

Ang Pambansang Awit ng Libano o Pambansang Awit ng Lebanon (Arabe: النشيد الوطني اللبناني‎) ay isinulat ni Rashid Nakhle at isang komposisyon ni Wadih Sabra. Inangkin ito noong Hulyo 12, 1927 bago ang panahon pagkaraan ng araw ng kalayaan mula sa Mandatong Pranses ng Libano. Mayroon itong pamagat na Koullouna Lilouataan Lil Oula Lil Alam o "Tayong Lahat! Para sa Ating Bansa, Ating Watawat, Ating Luwalhati".

Lebanese National Anthem
النشيد الوطني اللبناني

Pambansang awit ng  Lebanon
LirikoRashid Nakhle
MusikaWadih Sabra, 1925
Ginamit12 July, 1927
Tunog
Kulluna lil watan (instrumental)

Panitik baguhin

كلنـا للوطـن للعـلى للعـلم ملء عين الزّمن سـيفنا والقـلم سهلنا والجبـل منبت للرجـال قولنا والعمـل في سبيل الكمال

كلنا للوطن للعلى للعلم

كلّنا للوطن

شيخنـا والفتـى عنـد صـوت الوطن أسـد غـاب متى سـاورتنا الفــتن شــرقنـا قلبـه أبــداً لبـنان صانه ربه لمدى الأزمان كلنا للوطن للعلى للعلم كلنا للوطن

بحـره بــرّه درّة الشرقين رِفـدُهّ بــرّهُ مالئ القطبين إسمـه عـزّه منذ كان الجدود مجــدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود كلّنا للوطن للعلى للعلم كلّنا للوطن

Transliterasyon baguhin

Kulluna Lil ouataan lil ola lil alam
Mil ’ou Ayn il Zaman Sayfouna Wal Qalam,
Sahlouna Wal jabal, Manbiton Lirrijal
Qawlouna Wal 'Amal. Fi sabil il Kamal.
Koullouna Lil batan Lil ’Oula Lil 'QaLam, Koullouna Lil watan.

Shaykhouna Wak fata 'India saout il Batan
Ousdou GhaBin Mata SawaratNa lfitan
Sharkouna Qalbuhu AbaDan Loubnan
Sanahou RabBhou Li maDa l Azman
Koullouna Lil watan Lil ’Oula Lil 'ALam, Koullouna Lil watan.

Bahrouhou Barrouhou Dourratoush Sharqain
Rifdouhou Birrouhou Mali ‘oul Qoutbain
Ismouhou 'Izzouhou Mounthou Kan al Joudoud
Majdouhou Arzouhou Ramzouhou Lil khouloud
Koullouna Lil watan Lil ’Oula Lil 'ALam, Koullouna Lil watan.