Kuto (paglilinaw)

Ang kuto ay tumutukoy sa mga sumusunod: