Lalaki (paglilinaw)

Ang salitang lalaki ay tumutukoy sa mga sumusunod:

  • lalaki, katawagang pangkasarian para sa mga kalalakihan
  • lalaki, masama ang kahulugan; kalaguyo o kinakasama ng isang babaeng may asawa na o wala pa; o kasintahan ng isang binabae (lalaking kung kumilos ay parang babae)
  • lalaki, katayuan, gulang o katangiang nakamit na ng isang dati ay bata pang lalaki (wala pa sa hustong gulang); katulad ng kapag sinabi sa isang tao na: Lalaki ka na!
  • Mga kaugnay na salita: