Lamuymoy (paglilinaw)

Ang lamuymoy ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: