Ang langit ay maaaring tumukoy sa o kaugnay ng mga sumusunod:

  • Kalangitan
    • Isang lugar sa iba't ibang mga mitolohiya na tirahan ng mga diyos
    • Isang lugar ng kabilang buhay sa iba't ibang mga mitolohiya at relihiyon na kadalasang inilalarawang patutunguhan ng mga maliligtas