Ang pangalang Lansangang Marcos o Lansangang-bayang Marcos (Ingles: Marcos Highway) ay maaaring tumukoy sa alin man sa mga sumusunod na lansangan sa Pilipinas na naka-pangalan (o dating naka-pangalanan) sa dating Pangulong Ferdinand Marcos: