Lawin-lawinan

Ang laruang lawin-lawinan (Ingles: seesaw [literal na "nakikita-hindi nakikita"], teeter-totter ["tataas-bababa"], o teeter board ["tablang tumataas"]) ay isang mahaba at makitid na tablang may ikutan sa gitna upang, habang ang isang dulo ng tabla ay tumataas, ang isa naman ay bumababa.

Isang pangkat ng mga laruang lawin-lawinan sa loob ng isang palaruang pambata.