Ang Linggo ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • linggo (sa maliit na titik), ang panahon na binubuo ng pitong araw o ang panahon mula Linggo hanggang Sabado o mula sa Lunes hanggang Linggo sa ibang kultura, tradisyon o bansa.
  • Linggo (sa malaking titik), ang unang araw ng linggo, sa ibang kultura, tradisyon o bansa, ang Linggo ay ang huling araw. Kadalasan ito sa mga "non working business day" o araw na walang trabaho.