Liseberg

Ang Liseberg ay isang panlibangang parke na matatagpuan Gothenburg, Sweden. Binuksan noong 1923, ito ang isa sa mga panlibangang parke na madalas na dalawin sa buong Scandinavia, na may mga tatlong milyong mga bisita kada taon.

Ang logo ng Lisberg