Ang Lungsod ng Carson ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: