Ang magpie, bigkas: /mag-pay/, ay isang salitang Ingles na maaaring tumukoy sa: