Makinang de-ningas

Ang makinang de-ningas, makinang pangkombustiyon, makinang de-kombustiyon, o motor na de-kombustiyon ay maaaring tumukoy sa: