Ang mali ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Silipin dinBaguhin