Mga Melanesyo

Ang katauhan sa Melanesya ay ang mga Melanesyo, grupong Australoid.

Fiji
Melanesian Cultural Area.png