Labindalawang Tribo ng Israel

Ang Labindalawang Tribo ng Israel o Labindalawang Lipi ng Israel (Hebreo: שִׁבְטֵי־יִשְׂרָאֵל, romanisado: Šīḇṭēy Yīsrāʾēl, literal  'Mga Tribo ng Israel Israel') ayon sa Bibliy ang mga inapo ng patriyarkang si Jacob na kilala rin bilang Israel sa pamagitan ng kanyang Labindalwang anak na lalake sa kanyang mga asawang sina Leah at Rachel at mga konkubina o keridang sina Bilhah at Zilpah at bumubuo sa bansang Israelita. Pinaniniwalaan ng mga iskolar ng Bibliya na ang 12 ay simbolikong imbensiyon ng may akda ng Bibliya bilang bahagi ng mito ng pagkakakatag ng bansang Israel.

Mga hinating lupain ni Josue sa mga Labindalawang Trib ng Israel ayon sa Aklat ni Joshue kapitulo 13–19

Labindalawang Tribo ayon sa Genesis 49:1-28 at Deuteonomip 27:12-13Baguhin

Ayon sa Aklat ng mga Bilang 1:4-15Baguhin

Ayon sa Aklat ng Bilang 13:1-15Baguhin

Ayon sa Deuteronomio 33:5-24Baguhin

Ayon sa Ezekiel 48:1-27Baguhin

Ayon sa Aklat ng Pahayag 7:4-8Baguhin

Sa Aklat ng Pahayag si Dan ay inalis at pinalitan ni Manasseh

Tingnan dinBaguhin