Mga misteryong Eleusino

(Idinirekta mula sa Mga misteryong Eleusinian)

Ang Mga Misteryong Eleusino (Ingles: Eleusian Mysteries) ay mga seremonya ng inisiyasyon na idinadaos bawat taon para sa kulto nina Demeter at Persephone na nakabase sa Eleusis sa Sinaunang Gresya. Sa lahat ng mga sagradong misteryo na ipinagdiriwang sa sinaunang panahon, ang mga ito ang pinaniniwalaang may pinakamalaking kahalagahan. Kinikilalang ang basehan ng mga ito ang lumang kultong agrarian na malamang ay mula sa panahong Mycenean (c.1600–1100 BCE) at ang kulto ni Demeter ay pinaniniwalaang itinatag noong 1500 BCE.[1] Ang ideya ng imortalidad na lumilitaw sa mga sinkretikong relihiyon ng sinaunang panahon ay ipinakilala sa huling sinaunang panahon.[2] Ang mga misteryo ay kumakatawan sa mito ng abduksiyon ni Persephone mula sa kanyang inang si Demeter ng hari ng pang-ilalim na daigdig na Hades sa isang siklong may tatlong mga yugto, ang "pagbaba"(kawalan), ang "paghahanap" at ang "pag-akyat" na may pangunahing tema ng "pag-akyat" ni Persephone at muling pagsasama sa kanyang ina. Ito ay isang pangunahing pista o pestibal noong panahong Heleniko at kalaunang kumalat sa Sinaunang Roma.[3] Ang pangalan ng bayan ng Eleusís ay tila pre-Griyego at malamang ay kontraparte ng Elysium at ng diyosang si Eileithyia.[4] Ang mga rito, seremonya at mga paniniwala ay itinagong sikreto at patuloy na iningatan mula sa sinaunang panahon. Ang mga inisiyado ay naniniwalang sila ay magkakaroon ng isang gantimpala sa kabilang buhay.[5] Dahil ang mga Misteryo ay kinasasangkutan ng mga pangitain at humihimok ng isang kabilang buhay, ang ilang mga skolar ay nanininiwalang ang kapangyarihan at pagtagal ng mga Misteryong Eleusino ay nagmula sa mga ahenteng sikodeliko. [6]

Si Triptolemus ay tumatanggap ng itinaling mga trigo mula kay Demeter at pagpapala mula kay Persephone, relief mula ika-5 siglo BCE, National Archaeological Museum of Athens

Mga sanggunian

baguhin
  1. Cf. Mylonas, 1961, p. 24. "Again, from legends we learn of the arrival of the Cult of Demeter at Eleusis in the fifteenth century [BC] – an event that must of course have had a profound influence on the life and activities of the site
  2. Martin Nilsson.The Greek popular religion.The cult of Eleusis pp 42–44
  3. Ouvaroff, M. (alternatively given as Sergei Semenovich Uvarov, or Sergey Uvarov, 1786–1855) (Translated from the French by J. D. Price) Essay on the Mysteries of Eleusis, London : Rodwell and Martin, 1817 (Reprint: USA: Kessinger Publishing, 2004). Ouvaroff does write that fixing the earliest foundation date to the Eleusinian Mysteries is fraught with problems.
  4. Elysion:The island of the happy dead (Hesiod:Works and days 166ff).Eileithyia.A Minoan goddess of childbirth and divine midwifery:F.Schachermeyer(1967).Die Minoische Kultur des alten Kreta.W.Kohlhammer Stuttgart. pp 141–142
  5. Tripolitis, Antonia. Religions of the Hellenistic-Roman Age. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, November 2001. pp. 16–21.
  6. Wasson, R. Gordon, Ruck, Carl, Hofmann, A., The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries. Harcourt, Brace, Jovanovich, 1978.