Mitolohiyang Hermaniko

Ang mitolohiyang Hermaniko ay isang katawagang komprehensibo para sa mga mitong may kaugnayan sa pangkasaysayang paganismong Hermaniko, kasama ang mitolohiyang Nordiko, mitolohiyang Angglo-Sakson, kontinental na mitolohiyang Hermaniko, at iba mga bersyon ng mga mitolohiya ng mga taong Hermaniko. Lubos na hinango ang mitolohiyang Hermaniko mula sa mitolohiyang Indo-Europeo, na kilala rin bilang mitolohiyang Indo-Hermaniko.

Si Thor o Donar, diyos ng kulog, isa sa pangunahing mga pigura sa mitolohiyang Hermaniko.