Muling pagsilang

Maaaring tumukoy ang katawagang muling pagsilang sa: