Ang musa ay maaaring tumukoy sa:

  • Mga musa sa mitolohiyang Griyego.
  • Ibang tawag para kay Moises ng Lumang Tipan ng Bibliya.