Ang nakatahan ay maaaring tumukoy sa:

  • Nakatira sa isang pook, sa diwang "manahanan", "nanahan", o "nanahanan".
  • Hindi umiiyak, sa "walang luha", "walang patak ng luha", o "hindi tumatangis".