Lahat ng mensahe

Listahan ito ng lahat ng mensahe ng sistema na ginamit sa MediaWiki: namespace o pangalang espasyo.
Lahat ng mensahe
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina
Pangalan Unang bigay na teksto
Kasalukuyang teksto
1movedto2 (usapan) (Isalin) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (usapan) (Isalin) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (usapan) (Isalin) 3D
3d-badge-text (usapan) (Isalin) 3D
3d-desc (usapan) (Isalin) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (usapan) (Isalin) None selected
3d-patent (usapan) (Isalin) Patent permissions:
3d-patents (usapan) (Isalin) -
3d-thumb-placeholder (usapan) (Isalin) Loading thumbnail...
about (usapan) (Isalin) Patungkol
aboutpage (usapan) (Isalin) Project:Patungkol
Wikipedia:Patungkol
aboutsite (usapan) (Isalin) Patungkol sa {{SITENAME}}
abusefilter (usapan) (Isalin) Pamamahala ng pansala ng pang-aabuso
abusefilter-accountreserved (usapan) (Isalin) Nakalaan ang pangalan ng akawnt na ito para magamit ng pansala ng pang-aabuso.
Nakalaan ang pangalan ng account na ito para magamit ng pansala ng pang-aabuso.
abusefilter-action-block (usapan) (Isalin) Hadlangan
abusefilter-action-blockautopromote (usapan) (Isalin) Hadlangan ang pagsulong ng antas
Hadlangan ang kusang-pag-taas ''(autopromote)''
abusefilter-action-degroup (usapan) (Isalin) Tanggalin mula sa mga pangkat
Tanggalin sa mga pangkat
abusefilter-action-disallow (usapan) (Isalin) Huwag payagan
abusefilter-action-rangeblock (usapan) (Isalin) Paghadlang na may saklaw
abusefilter-action-tag (usapan) (Isalin) Tatakan
Pananda
abusefilter-action-throttle (usapan) (Isalin) Siilin
abusefilter-action-warn (usapan) (Isalin) Magbabala
abusefilter-autopromote-blocked (usapan) (Isalin) Ang kilos na ito ay kusang nakilala bilang makakapinsala, at hindi ito pinahintulutan. Bilang karagdagan, bilang isang pamamaraang pangkaligtasan, pansamantalang pinawalan ng bisa ang ilang mga pribilehiyong palagiang ibinibigay sa kinikilala nang mga akawnt. Isang maiksing paglalarawan ng alituntunin sa pang-aabuso na tumugma sa kilos mo ang: $1
abusefilter-block-anon (usapan) (Isalin) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (usapan) (Isalin) talk page blocked
abusefilter-block-user (usapan) (Isalin) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (usapan) (Isalin) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (usapan) (Isalin) Ang kilos na ito ay kusang nakilala bilang makakapinsala, at pinigilan ang pagsasakatuparan mo nito. Bilang karagdagan, upang mapagsanggalang ang {{SITENAME}}, hinadlangan sa paggawa ng mga pagbabago ang iyong akawnt at lahat ng mga kaugnay na adres ng IP. Kung naganap ito dahil sa isang pagkakamali, makipag-ugnayan sa isang tagapangasiwa. Isang maiksing paglalarawan ng alituntunin sa pang-aabuso na tumugma sa kilos mo ang: $1
abusefilter-blocker (usapan) (Isalin) Pansala ng pang-aabuso
abusefilter-blockreason (usapan) (Isalin) Kusang hinadlangan ng pansala ng pang-aabuso. Paglalarawan ng tumugmang alituntunin: $1
abusefilter-changeslist-examine (usapan) (Isalin) siyasatin
abusefilter-degrouped (usapan) (Isalin) Ang aksyon na ito ay kusang nakilala bilang makakapinsala. Bilang kinahinatnan, hindi ito pinahintulutan, at, dahil sa pinaghihinalaang nalantad sa kapahamakan ang account mo, pinawalan ng bisa ang lahat ng mga karapatan. Kung naniniwala kang isa itong pagkakamali, makipag-ugnayan sa isang burokrato na may isang paliwanag hinggil sa kilos na ito, at maaaring maibalik sa dati ang mga karapatan mo. Isang maiksing paglalarawan ng alituntunin sa pang-aabuso na tumugma sa aksyon mo ang: $1
abusefilter-degroupreason (usapan) (Isalin) Mga karapatang kusang tinanggal ng pansala ng pang-aabuso. Paglalarawan ng alituntunin: $1
abusefilter-deleted (usapan) (Isalin) Binura
abusefilter-desc (usapan) (Isalin) Naghahain ng mga kusang gabay-aral/heuristiko sa mga pamamatnugot
abusefilter-diff-backhistory (usapan) (Isalin) Magbalik sa kasaysayan ng pansala
abusefilter-diff-info (usapan) (Isalin) Saligang kabatiran
abusefilter-diff-invalid (usapan) (Isalin) Hindi nagawang makuha ang hiniling na mga bersyon
Hindi nagawang makuha ang mga hiniling na bersiyon
abusefilter-diff-item (usapan) (Isalin) Bagay
abusefilter-diff-next (usapan) (Isalin) Newer change
abusefilter-diff-pattern (usapan) (Isalin) Mga kalagayan ng pansala
abusefilter-diff-prev (usapan) (Isalin) Older change
abusefilter-diff-title (usapan) (Isalin) Mga pagkakaiba sa pagitan ng mga bersyon
Pagkakaiba ng mga bersiyon
abusefilter-diff-version (usapan) (Isalin) Bersyong mula sa $1 ni $2
Bersiyong mula sa $1 ni $2
abusefilter-disabled (usapan) (Isalin) Hindi pinagana
abusefilter-disallowed (usapan) (Isalin) Ang kilos na ito ay kusang nakilala bilang makakapinsala, kaya't hindi pinahintulutan. Kung naniniwala kang mabuti ang iyong ginawang pagbabago, makipag-ugnayan sa isang tagapangasiwa, at ipagbigay-alam sa kanila ang kung ano ang sinusubok mong gawin. Isang maiksing paglalarawan ng alituntunin sa pang-aabuso na tumugma sa kilos mo ang: $1
abusefilter-edit (usapan) (Isalin) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (usapan) (Isalin) Hadlangan ang tagagamit at/o adres ng IP na makagawa ng pagbabago
abusefilter-edit-action-blockautopromote (usapan) (Isalin) Pawalan ng bisa ang kalagayang kusang natiyak ng tagagamit
abusefilter-edit-action-blocktalk (usapan) (Isalin) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina