Lahat ng mensahe

Listahan ito ng lahat ng mensahe ng sistema na ginamit sa MediaWiki: namespace o pangalang espasyo.
Lahat ng mensahe
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina
Pangalan Unang bigay na teksto
Kasalukuyang teksto
1movedto2 (usapan) (Isalin) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (usapan) (Isalin) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (usapan) (Isalin) 3D
3d-badge-text (usapan) (Isalin) 3D
3d-desc (usapan) (Isalin) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (usapan) (Isalin) None selected
3d-patent (usapan) (Isalin) Patent permissions:
3d-patents (usapan) (Isalin) -
3d-thumb-placeholder (usapan) (Isalin) Loading thumbnail...
about (usapan) (Isalin) Patungkol
aboutpage (usapan) (Isalin) Project:Patungkol
Wikipedia:Patungkol
aboutsite (usapan) (Isalin) Patungkol sa {{SITENAME}}
abusefilter (usapan) (Isalin) Pamamahala ng pansala ng pang-aabuso
abusefilter-accountreserved (usapan) (Isalin) Nakalaan ang pangalan ng akawnt na ito para magamit ng pansala ng pang-aabuso.
Nakalaan ang pangalan ng account na ito para magamit ng pansala ng pang-aabuso.
abusefilter-action-block (usapan) (Isalin) Hadlangan
abusefilter-action-blockautopromote (usapan) (Isalin) Hadlangan ang pagsulong ng antas
Hadlangan ang kusang-pag-taas ''(autopromote)''
abusefilter-action-degroup (usapan) (Isalin) Tanggalin mula sa mga pangkat
Tanggalin sa mga pangkat
abusefilter-action-disallow (usapan) (Isalin) Huwag payagan
abusefilter-action-rangeblock (usapan) (Isalin) Paghadlang na may saklaw
abusefilter-action-tag (usapan) (Isalin) Tatakan
Pananda
abusefilter-action-throttle (usapan) (Isalin) Siilin
abusefilter-action-warn (usapan) (Isalin) Magbabala
abusefilter-add (usapan) (Isalin) Adding abuse filter
abusefilter-autopromote-blocked (usapan) (Isalin) Ang kilos na ito ay kusang nakilala bilang makakapinsala, at hindi ito pinahintulutan. Bilang karagdagan, bilang isang pamamaraang pangkaligtasan, pansamantalang pinawalan ng bisa ang ilang mga pribilehiyong palagiang ibinibigay sa kinikilala nang mga akawnt. Isang maiksing paglalarawan ng alituntunin sa pang-aabuso na tumugma sa kilos mo ang: $1
abusefilter-block-anon (usapan) (Isalin) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (usapan) (Isalin) talk page blocked
abusefilter-block-user (usapan) (Isalin) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (usapan) (Isalin) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (usapan) (Isalin) Ang kilos na ito ay kusang nakilala bilang makakapinsala, at pinigilan ang pagsasakatuparan mo nito. Bilang karagdagan, upang mapagsanggalang ang {{SITENAME}}, hinadlangan sa paggawa ng mga pagbabago ang iyong akawnt at lahat ng mga kaugnay na adres ng IP. Kung naganap ito dahil sa isang pagkakamali, makipag-ugnayan sa isang tagapangasiwa. Isang maiksing paglalarawan ng alituntunin sa pang-aabuso na tumugma sa kilos mo ang: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (usapan) (Isalin) Actions
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (usapan) (Isalin) Here you can add a domain to the list of blocked domains.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (usapan) (Isalin) Add a new blocked domain
abusefilter-blocked-domains-add-submit (usapan) (Isalin) Submit
abusefilter-blocked-domains-addedby-header (usapan) (Isalin) Added by
abusefilter-blocked-domains-attempted (usapan) (Isalin) The text you wanted to publish was blocked by our filter. The following domain is blocked from being added: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (usapan) (Isalin) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (usapan) (Isalin) Domain to block, such as wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (usapan) (Isalin) Add blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (usapan) (Isalin) Domain
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (usapan) (Isalin) Remove blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (usapan) (Isalin) External links matching this list will be blocked when added to a page. These domains are stored in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (usapan) (Isalin) Entry $1 in JSON is invalid - it should be an object with 'domain' and 'notes' fields only, both being strings
abusefilter-blocked-domains-json-error (usapan) (Isalin) JSON should be an array
abusefilter-blocked-domains-notes (usapan) (Isalin) Notes
abusefilter-blocked-domains-notes-header (usapan) (Isalin) Notes
abusefilter-blocked-domains-remove (usapan) (Isalin) remove
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (usapan) (Isalin) On this page you can remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (usapan) (Isalin) Reason
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (usapan) (Isalin) Remove
abusefilter-blocked-domains-remove-title (usapan) (Isalin) Remove a blocked domain
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina